1. See Detail

วิธีการชำระเงิน

233-3-02320-4

บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

470-1-04008-8

บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

147-6-00510-9

บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด

ลูกค้าสามารถโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านบัญชีธนาคาร ตามช่องทาง Mobile Banking, Internet Banking และหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารตามรายละเอียด ธนาคาร และเลขที่บัญชีด้านล่าง

(ชื่อบัญชี บริษัท พฤกษา แลบบอราเทอรี่ จำกัด)

หลังจากทำการชำระค่าสินค้า เรียบร้อยแล้ว ให้ส่งหลักฐานการโอน มาที่ Line ID : @pruks

เมื่อทางเราได้รับหลักฐานการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะรีบดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า ตามเงื่อนไขการจัดส่งของบริษัท