1. See Detail

 

ประสบการณ์ยาวนาน ตั้งแต่ ปี ค.. 1991 ของ Dr.Setth แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม และประธานบริหาร บริษัทพฤกษาคลินิก และ บริษัทในเครือ ที่สัมผัสตรงกับความต้องการของผู้หญิงมาโดยตลอด

ทุกจุดบกพร่องที่ผู้หญิงต้องการ จึงถูกรวบรวมผ่านระยะเวลาและกลายเป็นประสบการณ์ จนเข้าใจทุกจุดบกพร่องที่ผู้หญิงต้องการ แล้วจึงใช้ความเป็นมืออาชีพแก้ไขจุดบกพร่องเหล่านั้น ส่งผลให้ได้รับความไว้วางใจในวงกว้าง

 

พฤกษ์ มีโรงงานผลิตภายใต้มาตฐาน GMP ระดับสากลเป็นของตัวเอง จึงสามารถค้นคว้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยและเห็นผลดี

มาผสานลงในผลิตภัณฑ์ของพฤกษ์ทุกผลิตภัณฑ์ รวมถึงต้นทุนทางด้านการผลิตที่ต่ำกว่าท้องตลาด จึงทำให้สินค้าของพฤกษ์สามารถขายได้ในราคาไม่แพง แต่เต็มไปด้วยคุณภาพเทียบเท่าหรือเหนือกว่าผลิตภัณฑ์ราคาแพงทั่วไป

 

ด้วยปณิธานที่ตั้งมั่นบนการต้องการแก้ไขจุดบกพร่องให้ผู้หญิง ผสานกับความล้ำหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จึงทำให้พฤกษ์โดดเด่นและเข้าไปนั่งในใจของผู้หญิงโดยทั่วไปมาโดยตลอด และทำการบอกต่อสิ่งดีๆนี้ให้แก่คนที่รักต่อไป...